Daftar sebagai Pembekal Kami

Syarikat tempatan yang berminat menjadi pembekal NIOSH perlu mendaftar terlebih dahulu secara atas talian sebelum dibenarkan menyertai tawaran Sebut Harga Terbuka dan Tender Perolehan NIOSH. Bagi syarikat yang telah mendaftar pihak NIOSH berhak untuk memanggil atau tidak pembekal NIOSH atas sebab-sebab tertentu.

PENDAFTARAN PEMBEKAL


1     Maklumat Pembekal (Supplier Information)
2     Maklumat Wakil Pembekal (Supplier Representative)
3     Maklumat Akaun Bank (Supplier Information)
4     Maklumat Sijil Pendaftaran